wydawnictwa dla dzieci krakow


Dostosowującego książkę w przedstawienie teatralne

Adaptacja książki w grze wymaga kompleksowej wiedzy na temat tego, co działa na scenie, a co nie. Spektakl to rodzaj literatury, który jest używany przez teatr i skomponowana przez dramaturga. Składa się on z skryptem dialogu między postaciami w grze. Oznacza to, rozrywki ma jedną z najstarszych historii w porównaniu do filmów, radia, gier wideo i telewizji. Takie formy rozrywki został dość dobrze zachowane, pomimo pojawienia się nowszej odmiany. Z powodu ciągłego zainteresowania publicznego w teatrach do dziś, pisząc skrypt został zwabiony setki pisarzy, aby to ich zawód. Oprócz oryginalnych pomysłów, dramaturg może również zdecydować się na dostosowanie książki do gry. Istnieje wiele pułapek, że pisarz może napotkać podczas konwersji historię książki do zabaw dla teatru. Dlatego też wskazane jest dla pisarza do osiągnięcia ważnych informacji przed przystąpieniem do projektu.

Nabywania praw do książki mają być przystosowana jest podstawowym przed rozpoczęciem procesu adaptacji książki do gry. W przypadku, gdy autor książki nie żyje, musi istnieć ktoś, kto jest właścicielem praw, krewny lub wydawcy może. Po adaptacji książki do gry, należy pamiętać, że twórcze wysiłki dramaturga będzie podana jawną ekspresję poprzez wspólne wysiłki reżysera Play, aktorów, techników, muzyków, tancerzy, projektantów i innych, którzy przyczyniają się do ogólnego praca. Spektakl powinien ich wszystkich uspokoić i zgodne z formatem, który zapewnia wspólną platformę porozumienia dla każdego z nich.

Skrypt, który jest kompilowany musi być wystarczająco spójna przynieść dialogi, scenariusz, muzyka i ustawienie do wspólnej realizacji planu przygotowanego przez dramaturga scenę. Książka może obejmować kilka lat, a nawet pokoleń, które stają się uciążliwe, aby przedstawić na scenie.

Artykuł dzięki:

Inne strony

  • Inne


    Data


    Waluty